Sunday, 20 August 2017

hanviet.org giúp đỡ


Trong trang đầu, người dùng có thể điều chỉnh bề ngang hai cột chính:

> để mũi chuột trên đường dọc giữa trang,
> một hình hai mũi tên như sau <=!=> hiện ra trên màn ảnh,
> (nhấn bên trái mũi chuột) dời
đường dọc sang phải (hoặc trái) theo ý muốn.