Thursday, 18 September 2014

hv-ebook là gì?Đó là một sách điện tử (ebook), tức là có thể đọc được trên Internet với các máy pc, tablet, smartPhone, v.v. ;  hv-ebook bao gồm 2 đặc điểm sau đây:
1) văn bản Hán Việt đối chiếu,
2) dẫn nối trực tiếp tới website Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn.
Đặc điểm thứ hai có nghĩa là: <mỗi Hán tự> có mặt trong hv-ebook là một hyperlink; người đọc sách, khi cần, có thể click lên chữ đó và được dẫn thẳng vào  trang định nghĩa trong website.

Như vậy, hv-ebook là một sách điện tử tiện lợi để đọc những văn bản song ngữ Hán Việt.

Xin click lên một chữ Hán trong câu viết dưới đây và xem kết quả:
 ◇Luận Ngữ : Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? , (Học nhi ) Học mà thường ôn tập, cũng chẳng thích ư?