Friday, 17 November 2017

infos Phật Quang Đại Từ Điển


佛光大辭典 Phật Quang Đại Từ Điển
http://www.vietnamtudien.org/phatquang/

Phàm lệ (cho phiên bản web Beta)


Đây là trạm web song ngữ Hán Việt của bộ 佛光大辭典 Phật Quang Đại Từ Điển, Hòa thượng Thích Quảng Độ dịch sang tiếng Việt.

Nguồn dữ liệu Hán văn: 

http://etext.fgs.org.tw/search02.aspx (*)
(*) đã chuyển về đây (ed. 2019-10-13):
https://www.fgs.org.tw/fgs_book/fgs_drser.aspx
Nguồn dữ liệu Việt văn: 
http://phatam.org/dictionary/tu-dien-phat-quang/2/all

Ngày hôm nay (thứ sáu 2017-11-17), trên trạm web Phật Quang Đại Từ Điển:
> có tổng cộng 32.151 mục từ Hán văn,
> và chỉ có 14.468 mục từ dịch sang tiếng Việt.

Theo sách Phật Quang Đại Từ Điển 佛光大辭典 ("Quê Mẹ & Phòng thông tin Phật giáo quốc tế" xuất bản năm 2012) — dùng làm  tài liệu tham khảo chính ở đây, bản dịch của Hòa thượng Thích Quảng Độ có tất cả 22.608 mục từ.

Khoảng hơn 8.000 mục từ (đã in trong sách) chưa có mặt trên trạm web này.

Phiên bản Beta trạm web này đang tiến hành theo những nguyên tắc sau đây:
> Hết sức tôn trọng bản dịch của HT Thích Quảng Độ,
> Về hình thức, trong quá trình chuyển đổi tự động, từ bản sách in trên giấy sang trang web, đã có một vài khuyết điểm: các chữ Phạm, Ba lị và Tạng hơi bị biến dạng, các chỗ xuống hàng, các dấu ngoặc kép, các kiểu chữ in nghiêng (italic) hoặc đậm (bold) đều biến mất... Tạm thời, chưa có giải pháp tự động để lập lại cách trình bày cho thật sát với bản sách in, xin độc giả dựa theo cột Hán văn làm chuẩn.
> Về nội dung, chỉ sửa chữa hiệu đính nếu chắc chắn có sai sót. Những mục từ này sẽ đánh dấu [Ed] ở đầu trang,
> Lần lượt thâu nhập các mục từ đã dịch và chưa đưa lên web (dựa theo bản sách in 2012). Những mục từ này sẽ đánh dấu [@] ở đầu trang,
> Trong khi tiến hành  công việc sửa chữa hiệu đính, chúng tôi sẽ cố gắng dịch thêm những mục từ mới cập nhật trên trạm web Hán văn (bản dịch của HT Thích Quảng Độ hoàn thành khoảng năm 1999 đã dựa theo bản Hán văn gốc in xong trước đó). Những mục từ bổ sung này sẽ đánh dấu [+] ở đầu trang.Tóm tắt các kí hiệu
✓ : đã sửa lỗi sao chép
[Ed]: có hiệu đính
[@]: thâu nhập bằng tay
[+]: bổ sung
 

Độc giả nếu thấy sai sót xin thông báo bằng email. Thành thật cám ơn.

Kính cáo,
2017-11-17


 
Thursday, 26 October 2017

Phật Quang đại từ điển: Cách sử dụng


佛光大辭典 Phật Quang Đại Từ Điển Thích Quảng Độ (v1.0)
http://www.vietnamtudien.org/phatquang/
http://www.vietnamtudien.org/phatquang/smart.php

Đây là một bộ từ điển song ngữ Hán Việt, theo dạng hv-ebook (tức là: mỗi chữ Hán trong cột Hán văn là một hyperlink dẫn đến trang định nghĩa trong trạm web Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn).

Cách sử dụng


1 Tìm theo chữ cái a, b, c... đầu mục từ chữ Việt

a-d e-k l-n o-t u-y
[a]

1 . a [阿]
2 . á [啞]
3 . a âu [阿歐]
4 . a ba đà na [阿波陀那]
5 . a ba la la long tuyền [阿波邏羅龍泉]
6 . a ba la nhĩ đa [阿波羅爾多]
7 . a ba lan đa ca quốc [阿波蘭多迦國]
8 . a ba mạt lợi ca [阿波末利迦]
9 . a ban đề quốc [阿般提國]
10 . a bàng la sát [阿傍羅剎]
11 . a bố sa la tư [阿布沙羅斯]
12 . a bổn đồ quốc [阿畚荼國]
13 . a ca ni trá thiên [阿迦尼吒天]
14 . a chất đạt tản [阿質達霰]
v.v.

Click lên mục từ muốn tìm (bắt đầu bằng chữ cái "a"), sẽ thấy bảng 2 cột Việt-Hán giải thích ý nghĩa.

2) Tìm theo mục từ (Hán hoặc Việt)


Gõ bằng chữ Hán hoặc Việt cả hàng chữ của mục từ (hoặc một phần). Thí dụ: "thiền tông".

Kết quả là một danh sách các mục từ (chứa những chữ đã gõ). Thí dụ: 

1 . nam sơn niệm phật môn thiền tông [南山念佛門禪宗]
2 . thiền tông [禪宗]
3 . thiền tông nghệ thuật [禪宗藝術]
4 . thiền tông quyết nghi tập [禪宗決疑集]
5 . thiền tông tạp độc hải [禪宗雜毒海]
6 . thiền tông trực chỉ [禪宗直指]
7 . thiền tông tụng cổ liên châu thông tập [禪宗頌古聯珠通集]

Click lên mục từ muốn tìm, sẽ thấy bảng 2 cột Việt-Hán giải thích ý nghĩa.Chú ý:

Khi xem trạm web thích hợp cho smartphone http://www.vietnamtudien.org/phatquang/smart.php, nên đóng trang
dành cho PC http://www.vietnamtudien.org/phatquang/ (nếu đã mở ra). 
Điều này tránh khỏi kết quả tra cứu hiện ra trên trang dành cho PC.
Friday, 28 April 2017

Kim Thánh Thán 金聖嘆 (1608-1661)


西

Hồi xưa cùng Trác Sơn, cùng ở trọ đất khách, mưa dầm mười ngày, nằm nhìn nhau buồn rứt. Nhân thi nhau nói những chuyện sướng để cho lòng đỡ bạo bực. Đến nay đã cách hai mươi năm cũng không còn nhớ nữa. Nhân đọc chương “Khảo hoa” ở Mái Tây, thấy miệng con Hồng nói ra bao nhiêu câu sướng miệng, nghĩ lại tiếc bấy giờ sao không lục ra cùng đọc thì buồn đến đâu mà chả phải tan. Vì thế bèn cố nhớ lại, còn ghi được mấy điều phụ chép dưới đây, cũng không còn phân biệt được câu nào là của Trác Sơn, câu nào là của Thánh Thán nữa...

不亦快哉 Chẳng cũng sướng sao? [01-33]


Tuesday, 14 February 2017

Tây Sương Kí 西廂記 Mái Tây


http://hv-ebook-taysuongki.blogspot.fr/

(1) Vương Thực Phủ, Mái Tây (Tây Sương Ký), bản dịch của Nhượng Tống, nhà xuất bản Tân Việt, Saigon, trước 1975

(2) 西廂記
http://ourartnet.com/Sikuquanshu/Jiku/Qu/Qu_008/Qu_008.asp
(3) Full text of 西廂記 
Project Gutenberg's The Romance Of The Western Bower, 

by Shifu Wang
http://archive.org/stream/pgcommunitytexts23906gut/23906-0.txt

(4) 西廂記(元)王實甫
http://www.angelibrary.com/oldies/xixiang/xixiang.htm


Tuesday, 10 January 2017

23 Canh Tang Sở 庚桑楚

trích:
Trang Tử 莊子 Nam Hoa Kinh
 
(I)Canh Tang Sở (I)
1.使

2.

3.4.
1.
Học trò Lão Đam, có người là Canh Tang Sở, riêng hiểu đạo của Lão Đam, sang Bắc, ở núi Úy Lũy.
Đầy tớ thầy, hạng ngôn ngoan rạch ròi bỏ thầy (1)!
Vợ lẽ thầy, hạng chầm vập yêu thương xa thầy (2)!
Lũ ỏng bủng cùng thầy ở! Phường lem luốc để thầy sai (3)! Ở ba năm, miền Úy Lũy khá to!
Dân ở Úy Lũy nói với nhau rằng:
— Thầy Canh Tang Sở lúc mới đến, chúng ta bâng khuâng lấy làm lạ. Nay chúng ta: ngày tính ra không đủ (4)! năm tính ra thì có thừa! Có lẽ thánh nhân chăng? Các bác! Sao ta không cùng nhau lập đền đài mà thờ phụng?

2.
Thầy Canh Tang Sở nghe chuyện, quay mặt sang nam bẽn lẽn. Học trò lấy thế làm lạ.
Thầy Canh Tang nói:
— Các con! Có lạ gì ta? Kìa hơi xuân tới mà trăm loài cỏ xanh! Thu vừa sang mà muôn của báu thành! Kìa xuân cùng thu phải rằng không có đức gì mà được thế sao? Đạo cả đã nhuần thấm rồi! Ta nghe bậc chí nhân ngồi trơ trong chiếc nhà bao tường đất, mà trăm họ rông cuồng, không biết là đi đâu… Nay đem dân miền Úy Lũy, mà lén lút muốn dâng cỗ bàn cho ta ở giữa đám hiền nhân! Ta có lẽ là hạng người môi gáo sao? Vì thế ta bẽn lẽn với lời của Lão Đam.
3.
Học trò thưa:
— Không phải thế! Kìa trong rạch một tầm, một trượng, cá lớn không có chỗ dong thân mà bống, mại là giỏi! Trên gò (5) một bước, một nhận, muông lớn không có chỗ náu hình, mà cầy, cáo (6), là hay! Vả chăng tôn người hiền; cất người tài; lấy thiện và lợi làm đầu; thì xưa Nghiêu, Thuấn đã thế rồi, huống chi là dân Úy Lũy! Thầy cũng nghe họ thôi!
4.
Thầy Canh Tang bảo:
— Các con lại đây! Kìa giống muông lật xe, một mình lìa núi, thì không khỏi cái lo bẫy lưới. Loài cá nuốt thuyền, mắc cạn mà mất nước, thì kiến, bọ có thể làm khổ được. Cho nên chim không chán cao; cá, giải không chán sâu. Mà con người giữ toàn xác và sống của mình, giấu thân mình, cũng không chán sâu xa, kín đáo mà thôi. Vả lại hai người vua ấy, lại đâu đáng để ngợi khen. Về sự phân biệt của họ, khác nào khoét láo tường, vách, mà trồng cỏ bồng, cỏ tranh! Lần từng sợi tóc mà chải đầu! Đếm từng hạt gạo mà thổi cơm! Len lén vậy, lại đâu đủ để giúp đời! Cất người giỏi thì dân khuynh loát nhau. Dùng người khôn thì dân ăn trộm nhau. Mấy cách ấy, chẳng đủ cho dân thuần hậu. Đối với lợi, dân nó siêng năng lắm. Con có kẻ giết cha! Tôi có kẻ giết vua! Ban ngày ăn trộm! Giữa trưa khoét ngạch! Ta bảo các con, cái gốc loạn lớn sinh ra từ thời Nghiêu, Thuấn. Mà cái ngọn còn mãi cho đến sau nghìn đời. Sau nghìn đời, tất có chuyện người với người ăn thịt lẫn nhau!