Monday, 29 December 2014

Giới thiệu ebook song ngữ Hán Việt "Đoạn hồng linh nhạn kí" (Nhà sư vướng lụy)


Đoạn hồng linh nhạn kí là một tự truyện của Đại sư Tô Mạn Thù . Cuốn sách nay được đăng trên hàng chục websites trên thế giới. Bản dịch Nhà sư vướng lụy của Bùi Giáng cũng được phổ biến trên hơn chục trang web tiếng Việt.

Phong cách dịch tài hoa của Bùi Giáng, người đọc từng biết qua nhiều bản dịch từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn cuốn Mùi Hương Xuân Sắc (Sylvie, souvenirs du Valois, Gérard de Nerval). Quan điểm về dịch thuật của ông đã được trình bày rốt ráo qua bài viết: Dịch - Thi Ca Tư Tưởng - Bùi GiángRiêng trong cuốn Nhà sư vướng lụy, với lối dịch rất phiêu bồng nhưng vẫn lột tả trọn vẹn thần hồn nguyên tác, Bùi Giáng đã cống hiến cho độc giả tiếng Việt một áng văn chương lai láng khôn hàn. Ông cũng trích dẫn rất nhiều bản dịch Anh ngữ (George Kin Leung, The Lone swan, The Commercial Press, Limited, Shanghai, China, 1934) cũng như kèm theo nhiều đoạn dịch âm chữ Hán trong nguyên tác. 

Dựa theo nguyên văn chữ Hán cùng với bản dịch Anh ngữ nói trên, bản ebook song ngữ cố gắng hiệu đính và chú giải kĩ lưỡng văn bản của Bùi Giáng. 

Ước mong người đọc... "mua vui cũng được một vài trống canh".


Trân trọng,