Saturday, 17 December 2016

Một cách dùng bảng Phiên âm Hán Việt trên smartphone


Version http://vietnamtudien.org/hanviet/hv-trichdan.php thích hợp nhất (cho màn ảnh nhỏ)

1) chép (copy) một đoạn Hán văn ... 

2) ... dán (past) vào ô chữ nhật trong menu, item <Phiên >

3) click <Go>

4) nếu gặp một <chữ> Hán nào cần xem giải thích, click lên <chữ> đó


Chú ý
trong smartphone, ngay góc bên phải phía dưới
dùng nút <= để quay về trang trước


Saturday, 10 December 2016

Xem cách viết chữ Hán theo thứ tự các nét


Click lên <hình quản bút> bên cạnh chữ Hán ở đầu trang định nghĩa:

hanviet.org

thí dụ

Saturday, 3 December 2016

Thông báo 2016/12/03 http://vietnamtudien.org/hanviet/


漢越辭典 Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn

http://vietnamtudien.org/hanviet/

Tiếp tục hiệu đính & bổ sung.

Cho đến hôm nay, gồm có 
11253 mục từ đơn, và
9225 mục từ phức.

Xin lưu ý

Từ nhiều năm nay, trên mạng Internet có nhiều bản sao chép database
Tuy nhiên, thường là những phiên bản chưa cập nhật.