Saturday, 29 June 2019

hướng dẫn dùng bảng phiên âm trên smartphone


Trong menu website Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn có một tiện ích cho phép lấy một đoạn văn chữ Hán và phiên thành âm đọc theo giọng Hán Việt (ghi bằng chữ Quốc ngữ abc).

Chức năng này đã được thích ứng với cả những màn ảnh nhỏ của những máy điện thoại cầm tay (thủ cơ, smartphone).

Sau đây là những bước cụ thể để sử dụng tiện ích này
> với smartphone: Samsung S9+
> trình duyệt (browser): Opera


1) Bấm lên item "Phiên", màn ảnh hiện ra ô trống hình chữ nhật
2) Chép và dán (hoặc gõ trực tiếp) một đoạn văn chữ Hán vô ô trống
3) Chọn số cột kết quả Phiên âm: 1 hoặc 2 (xem hình)
4) Chọn kết quả Phiên âm: Pinyin hoặc Hán Việt (xem hình)
5) Chọn số lượng chữ Hán cho mỗi dòng (= 5 trong hình, thích hợp với smartphone Samsung)
6) Click GO7) Kết quả như sau
Chú ý

Trong cột bên phải, chữ tô đỏ nghĩa là chữ Hán tương ứng có 2 âm đọc hoặc nhiều hơn. Âm đọc hiện ra chỉ là âm thứ nhất.
Khi rà mũi chuột (máy PC) hoặc ấn nhẹ đầu ngón tay (smartphone) trên một chữ Hán trong cột bên trái, sẽ hiện ra một hình chữ nhật có ghi tóm tắt định nghĩa của chữ Hán.
Nếu click lên chữ Hán đó, sẽ dẫn đến toàn bộ trang định nghĩa.