Wednesday, 15 June 2016

đầu não 頭腦◼ Đầu, sọ. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Ngã phương tài tại ngoại diện tẩu động, ngận tác liễu kỉ cá ác tâm, đầu não tử sanh đông, đáo liễu ốc lí, noãn hòa đa liễu , , , , (Đệ ngũ thập hồi).
◼ Đầu óc, tư tưởng, năng lực ghi nhớ suy nghĩ... ◇Phạm Thành Đại : Trưởng quan đầu não đông hồng thậm, Khất nhữ thanh đồng mãi tửu hồi , (Tứ thì điền viên tạp hứng thi ).
◼ Trật tự, điều lí. ◎Như: tha biện sự ngận hữu đầu não .
◼ Tình hình bên trong, chi tiết sâu kín. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Nam Cai xuất xa lai, đại gia kinh hỉ, chỉ thị bất tri đầu não , , (Quyển ngũ).
◼ Thủ lĩnh, người cầm đầu. ◇Hồng Lâu Mộng : Đan nhĩ môn hữu nhất bách cá dã bất thành cá thể thống, nan đạo một hữu lưỡng cá quản sự đích đầu não đái tiến đại phu lai? , (Đệ ngũ thập lục hồi) Chỉ miệng các bà thôi, thì một trăm người cũng không được trang trọng, sao không gọi vài người coi việc đi đón thầy thuốc?
◼ Yếu chỉ. ◇Đường Thuận Chi : Ngô sổ niên lai nhật dụng thao luyện trung pha kiến cổ nhân học vấn đầu não, tứ thập niên tán loạn tinh thần tẫn tòng thu thập , (Dữ Vương Thể Nhân thư ).
◼ Mối để cưới gả, người có thể chọn lấy làm vợ hoặc chồng. ◇Thủy hử truyện : Vạn vọng nương tử hưu đẳng tiểu nhân, hữu hảo đầu não, tự hành chiêu giá, mạc vị Lâm Xung ngộ liễu hiền thê , , , (Đệ bát hồi) Xin nương tử chớ có chờ đợi tiểu nhân, có người nào đáng tấm chồng, cứ tự mà tái giá, nàng đừng vì Lâm Xung này mà để lỡ một đời.
◼ Lí do, nguyên nhân. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Quả nhiên Mạc ông tại Mạc ma diện tiền, tầm cá đầu não, cố ý thuyết nha đầu bất hảo, yếu mại tha xuất khứ , , , (Quyển thập).
◼ Khách mua, chủ cố. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Tự giá thốn kim điền địa, thiên hữu mại chủ, một hữu thụ chủ, cảm tắc kinh kỉ môn bất tế, tu tự gia xuất khứ tầm cá đầu não , , , , (Quyển tam thất, Đỗ Tử Xuân tam nhập Trường An ).
◼ Một loại rượu tạp vị trộn với thịt. ◇Kim Bình Mai : Vương Lục Nhi an bài ta kê tử nhục viên tử, tố liễu cá đầu não, dữ tha phù đầu , , (Đệ cửu bát hồi).
Thái Tuế đầu thượng động thổ 太歲頭上 動土