Friday, 30 March 2018

Guillaume ApollinaireMùa Thu Chết - nhạc Phạm Duy - Lệ Thu hát


L'Adieu 
J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souvients-toi que je t'attends.


Lời Vĩnh Biệt - Bùi Giáng dịch
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng đuợc nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó...

bois de Vincennes 2018


Monday, 19 March 2018

thập ngưu đồ


[十牛圖] thập ngưu đồ 


   [Ed] Chỉ cho 10 bức tranh lấy việc chăn trâu làm chủ đề nói về phương pháp và thứ tự tu thiền do ngài Quách Am Sư Viễn vẽ vào đời Tống (có thuyết nói do Thiền sư Thanh Cư vẽ), có phụ thêm lời tựa và kệ tụng của tác giả. Tức Thập ngưu đồ tụng (gọi đủ: Trụ Đỉnh Châu Lương Sơn Quách Am hòa thượng thập ngưu đồ tụng tinh tự), 1 quyển, được thu vào Vạn tục tạng tập 113.
    Toàn tập sách gồm 10 bức tranh chăn trâu, dưới mỗi bức có một bài kệ 4 câu nói rõ nội dung của bức tranh. Mười bức theo thứ tự như sau:
    1. Tìm trâu: Dụ cho việc đánh mất bản tâm viên thành sẵn có mà đi tìm kiếm trong các cảnh được mất, phải quấy.
    2. Thấy dấu chân trâu: Dụ cho việc xem kinh hiểu nghĩa, dần dần thấy được dấu vết của bản tâm.
    3. Thoáng thấy bóng trâu: Dụ cho công đức nghe pháp tu học mà thấy được tâm sẵn có.
    4. Đã bắt được trâu: Dụ cho việc tuy đã được tâm nhưng tập khí phiền não vẫn còn đó, sợ lại phóng tâm, cho nên cần phải gia công tu luyện.
    5. Chăn trâu: Dụ cho việc điều hòa tâm sau khi ngộ khiến tâm thuần thục hoàn toàn, tức tiếp tục tu luyện.
    6. Cỡi trâu về nhà: Dụ cho việc thoát khỏi sự ràng buộc của tình thức vọng tưởng, trở về quê hương xưa nay của chính mình.
    7. Quên trâu còn người: Dụ cho việc đã trở về quê hương bản giác vô vi, không còn cần tu luyện thì an nhàn vô sự.
    8. Trâu người đều quên: Dụ cho việc đã trút sạch phàm tình, toàn cõi không một vật, phàm thánh cũng mất, chúng sinh và Phật đều không.
    9. Trở về cội nguồn: Dụ cho bản tâm của mình xưa nay vốn thanh tịnh, không phiền não, vọng niệm, đương thể tức thực tướng các pháp.
    10. Thõng tay vào chợ: Dụ cho việc hòa quang đồng trần làm lợi ích chúng sinh.
   
    1. Bức tranh tìm trâu
    250tenshoshubun01.jpg
    2. Bức thấy dấu chân trâu
    250tenshoshubun02.jpg
    3. Bức thoáng thấy bóng trâu
    250tenshoshubun03.jpg
    4. Bức đã bắt được trâu
    250tenshoshubun04.jpg
    5. Bức chăn trâu
    250tenshoshubun05.jpg
    6. Bức cỡi trâu về nhà
    250tenshoshubun06.jpg
    7. Bức quên trâu còn người
    250tenshoshubun07.jpg
    8. Bức quên cả trâu và người
    250tenshoshubun08.jpg
    9. Bức trở về cội nguồn
    250tenshoshubun09.jpg
    10. Thõng tay vào chợ
    250tenshoshubun10.jpg
   
    Thập ngưu đồ, Tín tâm minh, Chứng đạo ca và Tọa thiền nghi, hợp lại in chung, gọi là Tứ bộ lục.
    Mười bài tụng (dịch thoát):
    1. Tìm trâu:
    Nước biếc non xanh nhuộm một màu.
    Um tùm lối cỏ biết tìm đâu?
    Hơi tàn chân mỏi hồn hiu quạnh,
    Chiều xuống ve kêu gợi nỗi sầu!

    2. Thấy dấu chân trâu:
    Ven suối bìa rừng in dấu chân,
    Hỏi tin hoa lá đứng tần ngần,
    Trời xa ráng nhạt mờ sương khói,
    Núi thẳm rừng sâu một chiếc thân.

    3. Thoáng thấy bóng trâu:
    Trên cành thỏ thẻ tiếng hoàng oanh,
    Gió nhẹ trời quang dặm liễu xanh,
    Thấp thoáng đâu đây hình bóng cũ,
    Mơ màng giấc mộng vẫn chưa thành.

    4. Đã bắt được trâu:
    Giờ đây trâu đã dắt nơi tay,
    Cố giữ làm sao khỏi sút dây,
    Có lúc như trèo lên đỉnh núi,
    Nhưng rồi chợt thấy ngủ trong mây.

    5. Chăn trâu:
    Sợ quen đường cũ lại đi hoang,
    Từng phút từng dây phải buộc ràng;
    Đến một ngày kia nên thuần thục,
    Tha hồ trời rộng bước thênh thang.

    6. Cỡi trâu về nhà:
    Cỡi trâu lững thững trở về nhà,
    Tiếng địch chiều thu tiễn ráng xa;
    Bát ngát bốn bề hương trầm tỏa,
    Tri âm nào biết cõi lòng ta.

    7. Quên trâu còn người:
    Cỡi trâu giờ đã đến nhà rồi,
    Roi gác trâu buông ngủ thảnh thơi;
    Rực rỡ vầng hồng còn dệt mộng,
    Trong gian nhà cỏ một mình thôi.

    8. Trâu người đều quên:
    Trâu người nhà cỏ thảy đều không,
    Lồng lộng trời xanh tin chẳng thông;
    Sợi tuyết trên lò đang rực lửa,
    Đến được đấy rồi hợp tổ tông.

    9. Trở về cội nguồn:
    Tìm gốc quay về những uổng công,
    Nào biết xưa nay lí vốn không;
    Trước mắt bao la nhưng chẳng thấy,
    Hoa cười tươi thắm nước mênh mông.

    10. Thõng tay vào chợ:
    Mình trần lem luốc cười ha ha,
    Ngất ngưỡng rong chơi chốn chợ xa;
    Phép lạ thần tiên không màng đến,
    Cây cỗi cành khô khiến trổ hoa!


Sunday, 18 March 2018

thơ phổ nhạc


http://www.vietnamtudien.org/thophonhac/thvienxu_hchi.html

Huyền Chi

Thuyền Viễn Xứ - nhạc Phạm Duy - Lệ Thu hát


Ra khơi sương khói một chiều
Thùy dương rũ bến tiêu điều ven sông
Lơ thơ rớt nhẹ men lòng
Mây trời pha ráng lụa hồng giăng ngang
Có thuyền viễn xứ Đà Giang
Một lần dạt bến qua ngàn lau thưa
Hò ơi! Câu hát ngàn xưa
Ngân lên trong một chiều mưa xứ người
Đường về cố lý xa xôi
Nhịp sầu lỡ bước, tiếng đời hoang mang
Sau mùa mưa gió phũ phàng
Bến sông quay lại, hướng làng nẻo xa
Lệ nhòa như nước sông Đà
Mái đầu sương tuyết lòng già mong con
Chiều nay trời nhẹ xuống hồn
Bao nhiêu sương khói chập chờn lên khơi
Hai bờ sông cách biệt rồi
Tần Yên đã nổi bốn trời đao binh
Ngàn câu hát buổi quân hành
Dặm trường vó ngựa đăng trình nẻo xưa
Biết bao thương nhớ cho vừa
Gửi về phương ấy mịt mờ quê hương
Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ lên đường... lại đi...

Chọn Tên Thi Sĩ
Apollinaire
Bùi Thanh Tuấn
Cẩm Vân
Chu Nguyên Thảo
Cung Trầm Tưởng
Dáng Thơ
Diệu Hương
Du Tử Lê
Dương Đình Hưng
Dương Văn Thiệt
Đinh Hùng
Đỗ Trung Quân
Giáng Vân
Hàn Mặc Tử
Hòang Cầm
Hòang Ngọc Ẩn
Hoàng Trúc Ly
Hòang Xuân Sơn
Hồ Dzếnh
Huy Cận
Huyền Chi
Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm
Hư Vô
Hữu Loan
Kiên Giang
Kiều Mộng Hà
Kim Tuấn
Linh Phương
Lưu Trọng Lư
Miên Du
Minh Đức Hòai Trinh
Mùi Quí Bồng
Nhã Ca
Nhất Tuấn
Ngọc Hân
Nguyên Sa
Nguyễn Bính
Nguyễn Nhược Pháp
Nguyễn Tất Nhiên
Nguyễn Thị Hoàng
Phạm Nhuận
Phạm Ngọc
Phạm Thế Trường
Phạm Thị Ngọc Liên
Phạm Thiên Thư
Phan Thị Thanh Nhàn
Phan Vũ
Phong Sơn
Quang Dũng
Tản Đà
Thái Can
Thái Thụy Vy
Thái Tú Hạp
Thâm Tâm
Thanh Tâm Tuyền
Thảo Phương
Thế Lữ
Tô Như Châu
Trần Dạ Từ
Trần Mộng Tú
Trần Trung Đạo
Trần Văn Lương
Trịnh Cung
Trường Đinh
T.T.Kh.
Vũ Anh Khanh
Vũ Hòang Chương
Vương Ngọc Long
Vũ Hữu Định
Xuân Diệu
Xuân Quỳnh
Y Nguyên
Yên Thao
Sunday, 4 March 2018

từ điển dịch thuật Hán Việthttps://tudien-dichthuat-hanviet.blogspot.fr/2018/03/t.html

t

tại mê vọng đích thế giới trung lưu chuyển bất đình 在迷妄的世界中流轉不停: trôi lăn trong thế giới mê vọng không ngừng
tam giới 三界: ba cõi
tâm địa hàm chủng 心地含種: đất tâm ngậm chứa hạt giống (nghĩa là trong tâm phàm phu chứa đựng chủng tử có khả năng phát triển thành quả Phật bồ đề).
tất cánh 畢竟: kết cục
tất cánh 畢竟: rốt ráo
tẩy địch 洗滌: rửa ráy
tế vi 細微: nhỏ nhiệm
tị nạn 避難: lánh nạn
tiên khu 先驅: mở đường
tốc tật 速疾: nhanh chóng
tư duy 思惟: suy nghĩ
tự hành hóa tha 自行化他: tu hành cho mình và giáo hóa người khác
tùy phong phiêu đãng 隨風飄盪: vật vờ bay theo gió

 ...