Friday, 30 March 2018

Guillaume ApollinaireMùa Thu Chết - nhạc Phạm Duy - Lệ Thu hát


L'Adieu 
J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souvients-toi que je t'attends.


Lời Vĩnh Biệt - Bùi Giáng dịch
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng đuợc nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó...

bois de Vincennes 2018


1 comment: