Sunday, 24 March 2019

@quantruc từ điển@ quán trúc ©
http://www.vietnamtudien.org/@quantructd.html

từ điển
Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn 漢越辭典摘引
Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn v1.0
Huình Tịnh Của Đại Nam Quấc Âm Tự Vị
Phật Quang Đại Từ Điển 佛光大辭典
Thiều Chửu Hán Việt Tự Điển 漢越字典
Thiều Chửu Hán Việt đối chiếu e-tc2
Từ Điển Dịch Thuật Hán Việt
Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn 字典
Việt Nam Tự Điển Hội Khai Trí Tiến Đức
Wednesday, 6 February 2019

truyện Kiều (trích dịch)


Nguyen Du
Bản Nôm: Lâm Nọa Phu, 1870 

Truyện Kiều (câu 3201-3208)
Histoire de Kieu (vers 3201-3208)


Nguyen Du Phím đàn dìu dặt tay tiên,
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa.
Khúc đâu đầm ấm dương hòa,
Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh?
Khúc đâu êm ái xuân tình,
Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên?
Trong sao châu nhỏ duềnh quyên,
Ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông.http://nguyendu.com.free.fr/poesie/nguyendu/kieunom.htm