Sunday, 24 March 2019

@quantruc từ điển@ quán trúc ©
http://www.vietnamtudien.org/@quantructd.html

từ điển
Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn 漢越辭典摘引
Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn v1.0
Huình Tịnh Của Đại Nam Quấc Âm Tự Vị
Phật Quang Đại Từ Điển 佛光大辭典
Thiều Chửu Hán Việt Tự Điển 漢越字典
Thiều Chửu Hán Việt đối chiếu e-tc2
Từ Điển Dịch Thuật Hán Việt
Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn 字典
Việt Nam Tự Điển Hội Khai Trí Tiến Đức
1 comment:

  1. Phiên bản từ điển Hán Việt 2.0 chạy rất chậm. Trải nghiệm người dùng tệ hơn phiên bản 1.0.

    Liệu có thể cho phép người dùng lựa chọn quay về phiên bản trước được không vậy admin?

    Cảm ơn!

    ReplyDelete