Sunday, 4 March 2018

từ điển dịch thuật Hán Việthttps://tudien-dichthuat-hanviet.blogspot.fr/2018/03/t.html

t

tại mê vọng đích thế giới trung lưu chuyển bất đình 在迷妄的世界中流轉不停: trôi lăn trong thế giới mê vọng không ngừng
tam giới 三界: ba cõi
tâm địa hàm chủng 心地含種: đất tâm ngậm chứa hạt giống (nghĩa là trong tâm phàm phu chứa đựng chủng tử có khả năng phát triển thành quả Phật bồ đề).
tất cánh 畢竟: kết cục
tất cánh 畢竟: rốt ráo
tẩy địch 洗滌: rửa ráy
tế vi 細微: nhỏ nhiệm
tị nạn 避難: lánh nạn
tiên khu 先驅: mở đường
tốc tật 速疾: nhanh chóng
tư duy 思惟: suy nghĩ
tự hành hóa tha 自行化他: tu hành cho mình và giáo hóa người khác
tùy phong phiêu đãng 隨風飄盪: vật vờ bay theo gió

 ...1 comment: