Wednesday, 6 January 2016

Phàm lệ (Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn)

漢越辭典摘引
Từ điển này phát triển từ những dữ kiện thâu thập trong bản điện tử của "Hán Việt Tự Điển Thiều Chửu" (2003).

Tất cả các mục từ được biên soạn lại, bổ sung toàn diện theo cấu trúc mới, dựa trên những nguyên tắc sau đây:

1. Phân loại từ: danh từ, động từ, tính từ, phó từ, đại từ, liên từ, giới từ, trợ từ, đại từ, thán từ, trạng thanh từ.
2. Phân biệt rõ ràng phần định nghĩa, phần thí dụ và phần trích dẫn. Ngoài ra, còn có thêm phần ghi chú khi cần thiết.
3. Các trích dẫn đều có ghi đủ tên tác giả hoặc tác phẩm cùng với nhan đề, chương, hồi, v.v. cho tiện việc tra cứu.

Về [tài liệu tham khảo], ngoài các tự điển, từ điển, sách in quen thuộc, chúng tôi tận dụng các trang từ điển ngày càng đầy đủ và hữu hiệu trên mạng Internet, đặc biệt là những websites sau đây:

Quốc Ngữ Từ Điển 國語辭典 (Taiwan) 
Hán Điển 漢典
Chinese Chinese Dictionary
Tân Hoa Tự Điển 新華字典
MDBG Chinese-English Dictionary

Các chữ viết tắt:

(Danh) = Danh từ
(Động) = Động từ
(Tính) = Tính từ
(Liên) = Liên từ
(Thán) = Thán từ
(Giới) = Giới từ
(Phó) = Phó từ
(Trợ) = Trợ từ
(Đại) = Đại từ
(Trạng thanh) = Trạng thanh từ

Kí hiệu:

◎Như: = thí dụ
◇ = trích dẫn
§ = ghi chú

Quy ước:

• Dấu thinh: đánh dấu thinh trên nguyên âm ở giữa chữ Quốc Ngữ.
• i, y: để tránh phải ghi trùng lập (kì/kỳ, lí/lý, mĩ/mỹ, v.v.), chỉ dùng "y dài" cho các trường hợp có âm đọc khác "i ngắn" (ay, uy, oay, v.v.). Ngoại lệ: tôn trọng thói quen lâu đời, không dùng "i ngắn" cho đa số các chữ Quốc Ngữ bắt đầu bằng "y": y, yêu, yên, v.v.


Soạn giả kính cáo,
Dang The Kiet Đặng Thế Kiệt
Paris, 15 tháng 04 năm 2011.

No comments:

Post a comment