Friday, 17 November 2017

Phàm lệ (cho phiên bản web Beta)


Đây là trạm web song ngữ Hán Việt của bộ 佛光大辭典 Phật Quang Đại Từ Điển, Hòa thượng Thích Quảng Độ dịch sang tiếng Việt.

Nguồn dữ liệu Hán văn: 

http://etext.fgs.org.tw/search02.aspx (*)
(*) đã chuyển về đây (ed. 2019-10-13):
https://www.fgs.org.tw/fgs_book/fgs_drser.aspx
Nguồn dữ liệu Việt văn: 
http://phatam.org/dictionary/tu-dien-phat-quang/2/all

Ngày hôm nay (thứ sáu 2017-11-17), trên trạm web Phật Quang Đại Từ Điển:
> có tổng cộng 32.151 mục từ Hán văn,
> và chỉ có 14.468 mục từ dịch sang tiếng Việt.

Theo sách Phật Quang Đại Từ Điển 佛光大辭典 ("Quê Mẹ & Phòng thông tin Phật giáo quốc tế" xuất bản năm 2012) — dùng làm  tài liệu tham khảo chính ở đây, bản dịch của Hòa thượng Thích Quảng Độ có tất cả 22.608 mục từ.

Khoảng hơn 8.000 mục từ (đã in trong sách) chưa có mặt trên trạm web này.

Phiên bản Beta trạm web này đang tiến hành theo những nguyên tắc sau đây:
> Hết sức tôn trọng bản dịch của HT Thích Quảng Độ,
> Về hình thức, trong quá trình chuyển đổi tự động, từ bản sách in trên giấy sang trang web, đã có một vài khuyết điểm: các chữ Phạm, Ba lị và Tạng hơi bị biến dạng, các chỗ xuống hàng, các dấu ngoặc kép, các kiểu chữ in nghiêng (italic) hoặc đậm (bold) đều biến mất... Tạm thời, chưa có giải pháp tự động để lập lại cách trình bày cho thật sát với bản sách in, xin độc giả dựa theo cột Hán văn làm chuẩn.
> Về nội dung, chỉ sửa chữa hiệu đính nếu chắc chắn có sai sót. Những mục từ này sẽ đánh dấu [Ed] ở đầu trang,
> Lần lượt thâu nhập các mục từ đã dịch và chưa đưa lên web (dựa theo bản sách in 2012). Những mục từ này sẽ đánh dấu [@] ở đầu trang,
> Trong khi tiến hành  công việc sửa chữa hiệu đính, chúng tôi sẽ cố gắng dịch thêm những mục từ mới cập nhật trên trạm web Hán văn (bản dịch của HT Thích Quảng Độ hoàn thành khoảng năm 1999 đã dựa theo bản Hán văn gốc in xong trước đó). Những mục từ bổ sung này sẽ đánh dấu [+] ở đầu trang.Tóm tắt các kí hiệu
✓ : đã sửa lỗi sao chép
[Ed]: có hiệu đính
[@]: thâu nhập bằng tay
[+]: bổ sung
 

Độc giả nếu thấy sai sót xin thông báo bằng email. Thành thật cám ơn.

Kính cáo,
2017-11-17


 
No comments:

Post a Comment