Saturday, 17 December 2016

Một cách dùng bảng Phiên âm Hán Việt trên smartphone


Version http://vietnamtudien.org/hanviet/hv-trichdan.php thích hợp nhất (cho màn ảnh nhỏ)

1) chép (copy) một đoạn Hán văn ... 

2) ... dán (past) vào ô chữ nhật trong menu, item <Phiên >

3) click <Go>

4) nếu gặp một <chữ> Hán nào cần xem giải thích, click lên <chữ> đó


Chú ý
trong smartphone, ngay góc bên phải phía dưới
dùng nút <= để quay về trang trước


No comments:

Post a comment