Saturday, 3 December 2016

Thông báo 2016/12/03 http://vietnamtudien.org/hanviet/


漢越辭典 Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn

http://vietnamtudien.org/hanviet/

Tiếp tục hiệu đính & bổ sung.

Cho đến hôm nay, gồm có 
11253 mục từ đơn, và
9225 mục từ phức.

Xin lưu ý

Từ nhiều năm nay, trên mạng Internet có nhiều bản sao chép database
Tuy nhiên, thường là những phiên bản chưa cập nhật.


No comments:

Post a comment